Blankett 1 – Företag/organisation

Typ av blankett
1. Allmän information
Information om Ert företag/organisation Fyll i relevanta fält
Ex. Välkommen till (företagets namn) du talar med (namn)...
Vi arbetar med...
2. Avdelningsansvar
Till vem, eller vilken avdelning, kopplar vi frågor angående...
3. Övrigt för Ert företag
T.ex. BG/PG nr, namn på viktiga kunder...
Standardmeddelande är: Välkommen till (företagets namn). Våra öppettider är... Välkommen åter!

 

Blankett 2 – Personlig

Typ av blankett
Namn *
Namn
Hantera mina samtal enligt följande flöde
Om Jag inte är på plats kan följande person(er) ta mina samtal
Skicka meddelanden till mig via *
(Tex ekonomi, innesälj, inköp, namn på projekt, namn på viktiga kunder)
T.ex. namn på familjemedlemmar som är viktiga att vi kopplar igenom. Vill du ha samtal från säljare eller inte?